جایی مثل باغ‌وحش

خواب دیدم جایی هستم مثل باغ وحش، یه محدوده ای بود که طاووس ها هم بودن، من با یکی دیگه بودیم، ولی یادم نمی‌آد چه کسی بود. خودمو تو قفس یا همون محدوده دیدم که از یه دریچه ای به قسمت دیگه ای نگاه می کردم، مثل دریاچه مصنوعی که قو ها روش شناور بودن، توی آب کلی خرچنگ بود. پیش خودم فکر کردم که چه فکر خوبیه غذای قو ها همیشه زیر پاشونه. یادمه یه خرچنگ یکی دیگه از خرچنگ ها رو می خورد! یه ضربه با دستش بش زد و از آب افتاد بیرون، در همین حین برگشتم که برم یهو یه طاووس بزرگ کنارم دیدم، پشتش بهم بود، پریدم و گرفتمش، چنان فریادی می کشید که هنوز صداش یادمه! چیزی مثل صدای غاز، اما صد برابر شدیدتر و کر کننده…

از خواب پریدم، خواب عجیبی بود، اولین بار طاووس گرفتم…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *