بایگانی برچسب: اثر

گذری بر نمایشگاه یکصد اثر نقاشی «جعفر پتگر» با مهرداد جمشیدی

دیروز با  مهرداد جمشیدی هماهنگ کردیم تا امروز به نمایشگاه آثار جعفر پتگر در صبا بریم. از این‌رو ساعت ۱۲ حرکت کردم به سمتِ نمایشگاه و اونجا همگی بعد از سلام و احوالپرسی وارد دنیای این هنرمند شدیم. سفرنامه‌ی من از مسیر نوبنیاد به سمتِ ونک شروع شد. مسافر اتوبوس بی‌آر‌تی این مرد مودب و محترمی بودم که با صبوری عجیب انواع و اقسامِ رفتارها رو تحمل می‌کرد. کمک‌حال نداشت، تو هر ایستگاه هی از پشت فرمون پا می‌شد، کرایه‌ها رو حساب می‌کرد و دوباره می‌نشست،

Jafar-Petgar-painter-tehran-iran--(1)

… روی داشبورد اتوبوس‌‍ش این هدیه توجه‌م ادامه‌ی خواندن