بایگانی برچسب: قو

جایی مثل باغ‌وحش

خواب دیدم جایی هستم مثل باغ وحش، یه محدوده ای بود که طاووس ها هم بودن، من با یکی دیگه بودیم، ولی یادم نمی‌آد چه کسی بود. خودمو تو قفس یا همون محدوده دیدم که از یه دریچه ای به قسمت دیگه ای نگاه می کردم، مثل دریاچه مصنوعی که قو ها روش شناور بودن، توی آب کلی خرچنگ بود. پیش خودم فکر کردم که چه فکر خوبیه ادامه‌ی خواندن