بایگانی برچسب: wonderful

Be bold. Go out there. Do it.

 

qoute

 

If you want something fun and wonderful to happen, you have to make it happen. Be bold. Go out there. Do it.

اگر دوست دارید چیزی شگفت‌انگیز و جالب رخ بدهد، این شمایید که باید آن را باعث شوید. جسور باشید، قدم در راه بگذارید. انجامش دهید.